Zebranie sprawozdawcze za rok 2017 podsumowanie

W sobotę 17 lutego Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie podsumowała swoje działania w minionym roku. Zebranie otworzył Prezes Zarządu, który jednocześnie powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości.

Wśród gości znaleźli się st. kpt. Mariusz Dębski  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, Tadeusz Tomaszewski Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP, Marian Gadziński Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo oraz Marian Łukowski Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Witkowie.

Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Adriana Antuchowskiego, protokolantem została dh Magdalena Szuba. Następnie wybrano członków Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Planu obrad głos zabrali Prezes Grzegorz Barański oraz Naczelnik Tomasz Kuliński, którzy omówili na podstawie prezentacji sprawozdanie z działalności OSP w roku 2017.

OSP Witkowo w minionym roku do akcji wyjeżdżała 151 razy, w tym gaszenie pożarów 22 razy, likwidacja miejscowych zagrożeń 120 razy, alarmy fałszywe 9 razy. Liczba wyjazdów poza teren gminy Miasto Gniezno.

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2017roraz plan finansowy na 2018 przedstawiła skarbnik dh Joanna Andrzejewska.

Sprawozdanie w imieniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej omówił jej członek Damian Tomczak.

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Alekszander Wielgus, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz złożył wniosek   o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2017 rok. Po uzyskaniu absolutorium dla Zarządu, akceptacji planów finansowych i działalności oraz podjęciu wszystkich stosownych uchwał nadeszła kolej na przemówienia gości. Komendant Powiatowy PSP Mariusz Dębski podziękował OSP za dotychczasową pracę, szczególnie podczas sierpniowej nawałnicy, i życzył powodzenia w rozpoczynającym się 2018 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński zapewnił o swojej gotowości współpracy podczas obchodów 150-lecia OSP Witkowo, które przypada w tym roku w czerwcu. Dh Tadeusz Tomaszewski omówił plany i założenia Głównego Związku OSP w ramach realizowanych wniosków o dotacje.

Po przemowach zaproszonych odbyło się wręczenie podziękowań.

Dyplomy otrzymali:

– za pracę i zaangażowanie w rozwój działalności OSP Witkowo: Jarosław Drajer, Dominika Grzechowiak, Leszek Kryszak, Marcin Zawada, Tomasz Rachelski, Marek Przybylski, Wojciech Przybylski, Jan Orchowski, Rafał Sterling, Andrzej Barański, Szymon Kuczyński oraz Piotr Stejakowski.

– za działalność kulturalną: Patrycja Depczyńska, Michał Bocheński oraz Witold Biegalski

– za aktywność w działalności MDP Witkowo: Patryk Kryszak, Mateusz Krause, Michalina Wabińska oraz Damian Tomczak.

Specjalne podziękowania za wsparcie merytoryczne otrzymał od Zarządu Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie st.kpt. Mariusz Dębski.

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Witkowo zakończyło się wspólnym zdjęciem oraz poczęstunkiem dla osób zaproszonych.