22 stycznia 2018 r. przed godziną 21.00 otrzymujemy informację o pożarze w kuchni, miejscowość Mąkownica. Ogień zostaje ugaszony przed naszym przybyciem. Na miejscu sprawdziliśmy atmosferę miernikiem wielogazowym oraz temperaturę pirometrem. Pomieszczenia przewietrzyliśmy wentylatorem. JRG Gniezno zostało zawrócone z drogi do bazy.