22 stycznia 2018r. spotkaliśmy się z uczniami klas mundurowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie. Przeprowadziliśmy warsztaty w udzielaniu pierwszej pomocy z elementami badania urazowego i przygotowaniem do ewakuacji oraz resuscytację krążeniowo oddechową. Dziękujemy za zaproszenie.