Nasi partnerzy:

Odwiedziło nas:

Dzisiaj:27
Ogólnie:333602

wspierają nas:

Portal Strażaków - STRAŻACKI.PL

Uczyli się jak ratować

IMG 20170826 132735 Dnia 26 sierpnia br. w Witkowie odbyło się otwarte szkolenie dla mieszkańców z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy i obsługi Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED.

W spotkaniu uczestniczyło 35 osób z terenu gminy. Prowadzącym szkolenie był Daniel Kowalczyk - ratownik medyczny wspólnie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej Witkowo.

 

 

 

 

 

Na wstępie organizatorzy opowiedzieli o funkcjonowaniu jednostki oraz przedstawili sposoby informowania służb ratunkowych o powstałym zagrożeniu oraz podawania współrzędnych i korzystania z systemu GPS, który każdy posiada w smartfonie.

Następnie ratownik medyczny na podstawie przygotowanej prezentacji omówił zasady udzielania pierwszej pomocy, w tym charakterystyka stanów zagrożenia życia, zaburzenia przytomności – przyczyny i metody postępowania, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, nagłe zachorowania – przyczyny, objawy i sposób udzielania pomocy, zadławienie, wstrząs , zaopatrywanie ran i krwotoków, uszkodzenia ciała, oparzenia, złamania, skręcenia, zwichnięcia oraz sposób użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED).

Po części teoretycznej nadszedł czas na praktykę. Każda z osób na szkoleniu miała za zadanie przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową na manekinie dorosłego z pomocą automatycznego defibrylatora, resuscytację dziecka oraz niemowlęcia. W drugiej części praktyki uczestnicy ćwiczyli jak należy układać poszkodowanych w pozycji bezpiecznej oraz wyciągać ofiary z samochodu za pomocą specjalnych chwytów.

Podczas szkolenia uczestnicy mogli i chętnie korzystali z przygotowanego poczęstunku w formie kanapek, słodyczy oraz napojów. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz zapozowali do wspólnego zdjęcia.

Organizatorem szkolenia była Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie w ramach realizowanego projektu "Młodzi dbają o bezpieczeństwo” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowicach.